top of page
שמירה על פטריות ארצנו

מי אנחנו?

אנו קבוצה של  מדריכים, חוקרים, ומובילי דעה בתחום של ליקוט הפטריות בארץ ישראל. 

בשנים האחרונות העניין בתחום ליקוט הפטריות בארץ הולך וגובר, ואיתו גם החשש לגורלן ועתידן של פטריות הבר בארץ ישראל.

על פניו, ההתעניינות הגוברת בתחום הפטריות היא עניין מבורך, אנחנו בפעילותנו מנסים להנגיש את הנושא ככל הניתן על מנת להפיץ את התפיסה כי הפטריות הן בעלות ערך כמשאב טבע חשוב לאדם ולסביבה, ועל כן יש להכירן וללומדן. אך יחד עם זאת, כתוצאה של ניצול יתר ישנה סכנה להשמדה, שימוש יתר, והכחדה, של פטריות ובעקבות כך של המערכת האקולוגית באופן חלקי או מלא- באם לא נדע כיצד לנהוג בהן ולשמור עליהן.

 

נכון להיום, לא נעשה סקר פטריות בארץ בצורה מסודרת  ולא נלמדה ההשפעה של ליקוט יתר. אין אנו יודעים האם יש פטריות בסכנת הכחדה או  האם קיימים מינים אנדמיים הכרחיים לשימור. עיקר טרדתנו בתחום היא בנושא הרס בתי הגידול ורמיסת הקרקע שידוע באופן ודאי כי פוגעת בעתידם של התפטירים שנמצאים מתחת לאדמה, וביכולתה של המערכת האקולוגית לשגשג.

 

הצטרפו אלינו ויחד נשמור על פטריות ארצנו!

דליה לוינסון, יניב סגל ומיא גינזבורג

 

שמירה על פטריות הבר בישראל

bottom of page