top of page

הרצאות- מבוא לעולם הפטריות

בהרצאה (שהיא למעשה הפרק הראשון מתוך הסדנת מבוא המלאה) ניחשף לממלכה מופלאה ונסתרת, שככל ששומעים עליה יותר, מגלים שיודעים עליה פחות. נפגוש פנים שונות ומעניינות של יצורים מופלאים שמהווים חלק קריטי ומשמעותי בבניית המערכת האקולוגית בה אנו חיים. 

נלמד מעט על עקרונות ממלכת הפטריות. מהו הייצור הזה שאנחנו קוראים לו פטריה? כיצד הוא עובד, כיצד הוא מתרבה? מה מייחד אותו כממלכה נפרדת בטבע? נסקור מיני פטריות ייחודיים ונפוצים בארץ ובעולם וננסה ללמוד מעט על המאפיינים של הפטריה שיאפשרו לנו לצאת לשטח ולחפש אותן בעצמנו.

 

להרצאה שלושה חלקים: 

אנחנו והפטריות

מבוא לעולם הפטריות

סקירת מינים בולטים מהארץ ומהעולם

 

אורך ההרצאה: כשעה וחצי (ניתן להאריך ולקצר בהתאם לצרכי הקבוצה)

ניתן גם להוסיף סיור קרוב לאתר המפגש של הקבוצה בסמוך להרצאה

Fresh

Join Our CSA Program

Choose the package that fits your family

Thanks for submitting!

bottom of page